Ngày 20 tháng 10 năm 2020

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ 2018

Tuyển dụng Bác sĩ Tuyển dụng Dược sĩ Đại học Tuyển dụng TC cơ khí