Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO BỆNH VIỆN HY VỌNG MOI VÀ CƠ QUAN TRỰC THUỘC NĂM 2021

Tuyển dụng Bác sĩ Tuyển dụng Dược sĩ Đại học Tuyển dụng TC cơ khí