Ngày 9 tháng 6 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chống tái nghiện (tính lệ thuộc tinh thần đối với morphine) của thuốc Cedemex

Quan sát thuốc Cedemex có tác dụng chống tái nghiện (tính lệ thuộc tinh thần vào morphine) hay không.

Ảnh hưởng của Cedemex đối với hàm lượng cAMP và cGMP tại các vùng não khác nhau trên chuột cống cai nghiện morphine

Quan sát ảnh huởng của Cedemex đến hàm lượng cAMP và cGMP tại các vùng não khác nhau trên chuột cống cai nghiện morphine duới tác dụng thúc nghiện của Naloxone .