Ngày 9 tháng 12 năm 2019

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

Sơ bộ đánh giá tác dụng của Kacimex trong điều trị bệnh nhân phì đại lành tính tiền liệt tuyến tại Viện Nghiên cứu và điều trị bệnh hiểm nghèo

Sơ bộ đánh giá tác dụng của Kacimex trong điều trị bệnh nhân phì đại lành tính tiền liệt tuyến tại Viện Nghiên cứu và điều trị bệnh hiểm nghèo

Ảnh hưởng của Cedemex đến hàm lượng cAMP và cGMP trong tổ chức não chuột lang cai nghiện Morphine

1) Cedemex có tác dụng kiểm soát các triệu trứng đói thuốc ở chuột lang cai nghiện Morphine; 2) So với nhóm đối chứng, nhóm tiếp tục dùng Morphine có hàm lượng cAMP trong các vùng VTA, vỏ não và hồi hải mã tăng cao rất rõ và hàm lượng cGMP giảm rất rõ; 3) dùng Cedemex ngắn ngày có thể làm hàm lượng cAMP trong các vùng VTA, vỏ não và hồi hải mã giảm rõ và hàm lượng cGMP tăng lên.

Ảnh hưởng của CEDEMEX tới hàm lượng βENDORPHIN và DOPAMIN trong não chuột lang cai nghiện MORPHINE

Quan sát ảnh hưởng của hàm lượng βendorphin(β-EP) và Dopamin trong não chuột lang cai nghiện Morphine bằng Cedemex.

Kết quả nghiên cứu cơ chế tác dụng của CEDEMEX trong cai nghiện ma tuý tại Trung Quốc

Quan sát ảnh hưởng của Cedemex đối với hàm lượng β-endorphin và dopamine trong não của chuột cai nghiện morphine