Ngày 9 tháng 6 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

Ảnh hưởng của Cedemex đến hàm lượng cAMP và cGMP trong tổ chức não chuột lang cai nghiện Morphine

1) Cedemex có tác dụng kiểm soát các triệu trứng đói thuốc ở chuột lang cai nghiện Morphine; 2) So với nhóm đối chứng, nhóm tiếp tục dùng Morphine có hàm lượng cAMP trong các vùng VTA, vỏ não và hồi hải mã tăng cao rất rõ và hàm lượng cGMP giảm rất rõ; 3) dùng Cedemex ngắn ngày có thể làm hàm lượng cAMP trong các vùng VTA, vỏ não và hồi hải mã giảm rõ và hàm lượng cGMP tăng lên.

Ảnh hưởng của CEDEMEX tới hàm lượng βENDORPHIN và DOPAMIN trong não chuột lang cai nghiện MORPHINE

Quan sát ảnh hưởng của hàm lượng βendorphin(β-EP) và Dopamin trong não chuột lang cai nghiện Morphine bằng Cedemex.

Kết quả nghiên cứu cơ chế tác dụng của CEDEMEX trong cai nghiện ma tuý tại Trung Quốc

Quan sát ảnh hưởng của Cedemex đối với hàm lượng β-endorphin và dopamine trong não của chuột cai nghiện morphine

Tác dụng của Kacimex đối với ung thư trên thực nghiệm

Tác dụng của Kacimex đối với ung thư trên thực nghiệm ở chuột nhắt trắng và ảnh hưởng của thuốc với hệ thống miễn dịch cảu chuột mang u.

CEDEMEX và việc đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nghiện ma túy hiện nay

Từ năm 1975 khi các nhà khoa học trên thế giới phát hiện ra morphin của cơ thể nguời bình thường, nghiện ma tuý và các chất gây nghiện được coi là một căn bệnh gồm 3 nguyên nhân ( Sinh học, Tâm lý học và Xã hội học ), các nhà khoa học đã tập trung nhiều công sức để nghiên cứu ra một loại thuốc điều trị