Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

Kết quả nghiên cứu cơ chế tác dụng của CEDEMEX trong cai nghiện ma tuý tại Trung Quốc

Kết quả nghiên cứu cơ chế tác dụng của CEDEMEX trong cai nghiện ma tuý tại Trung Quốc

Buổi làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Griffith - Úc

Buổi làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Griffith - Úc

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mớ

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mớ