Ngày 9 tháng 12 năm 2019

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

Sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng cường miễn dịch và ức chế sự phát triển các Virus

Sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng cường miễn dịch và ức chế sự phát triển các Virus

Thuốc hỗ trợ điều trị nghiện Ma túy Cedemex

Sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước: ”Nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu lực thuốc Cedemex trong hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý –Nhóm Opiates”

Sản phẩm hỗ trợ điều trị khối u từ Thảo dược Việt Nam

Sản phẩm của đề tài khoa học hợp tác giữa Viện Radiner và Đại học Y Naning – Quảng Tây – Trung Quốc