Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

13/3/2012 15:01:32

Một số hình ảnh của bệnh nhân cai nghiện thành công

Bệnh nhân nghiện ma túy ở Hải Phòng  đã cai và chống tái nghiện sau cai bằng thuốc Cedemex 06 tháng tại gia đình.Nay đã hoà nhập vào cộng đồng trở thành một công dân có ích cho gia đình và xã hội.

 

Bệnh nhân ở Vĩnh Phúc 18 năm nghiện đã cai thành công bằng thuốc Cedemex từ 2007 , nay đã xây dựng gia đình và trở thành nguời công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Bệnh viện hi vọng mới