Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

7/2/2020 16:56:05

TS NGUYEN PHÚ KIỀU-TƯ VẤN CAI NGHIỆN MA TÚY BẰNG CEDEMEX TẠI CỘNG ĐỒNG

 

Viện Radiner xin moi khán và bệnh nhân nghiện ma túy vào đường linh dưới đây để xem  Băng Vedeo  Huongs dẫn tư vấn cai nghiện ma túy bằng Cedemex.

https://www.youtube.com/watch?v=f00BYdT8N_4&feature=youtu.be

 

Radinervn