Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

11/4/2016 13:07:01

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TUÝ-THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. CEDEMEX VÀ VIỆC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TUÝ NHÓM OPIATES.

 

Radinervn