Ngày 21 tháng 3 năm 2023

Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo: Nghiên cứu thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy (Cedemex),thuốc hỗ trợ điều trị khối u từ thảo dược (Kacimex), thuốc hỗ trợ điều trị HIV (Vegakiss)...

Bệnh viện Hi Vọng Công ty Quế Lâm

25/12/2015 15:47:28

Điều trị Cedemex: Cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy

Được đánh giá là “khắc tinh” của căn bệnh nghiện ma tuý, Cedemex - loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện được sản xuất tại Việt Nam đang là liệu pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Tính an toàn cao và không gây nghiện

Cedemex là sản phẩm đề tài Khoa học nhà nước (KHNN) do Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo (Radiner) chủ trì thực hiện đã được Hội đồng KHNN nghiệm thu và được Bộ Y tế Việt Nam cho ứng dụng để hỗ trợ cắt cơn tại các Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội từ năm 2004 và thí điểm ứng dụng tại cộng đồng từ năm 2008 theo Quyết định số 2406/QĐ-BYT ngày 2/7/2008 ở 8 tỉnh và thành phố.

Đoàn công tác của UBQG phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm và đại diện Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH thăm bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng Cedemex ở Thái Nguyên - Ảnh: Thùy Chi

Trên kết quả nghiên cứu về cơ chế tác dụng của Cedemex trong cai nghiện ma túy nhóm Opiates, Hội đồng KHNN đã nghiệm thu và kết luận: Cedemex là thuốc có tính an toàn, không gây nghiện như morphine hay các chất gây nghiện khác; có thể làm giảm hoàn toàn các triệu chứng của hội chứng cai khi cắt cơn (trên mô hình chuột nhắt trắng được gây nghiện với morrphine); làm mất dần tập tính thèm muốn ma túy (ở chuột nhắt trắng trên mô hình phản xạ có điều kiện về sở thích vị trí của chuột được gây nghiện với morphine).

Bên cạnh đó, Cedemex liều cao có khả năng ức chế sự chết đi của tế bào thần kinh ở vùng hải mã, vỏ não và VTA (trên mô hình chuột cống được gây nghiện với morphine). Đồng thời, có khả năng ảnh hưởng tới hàm lượng 3 loại chất dẫn truyền thần kinh nhóm monoamine (Dopamin (DA), Norepinephrine (NE) & Hydroxytryptamine (5HT) ở những vùng khác nhau của chuột cống nghiện morphine; các chất DA, NE và 5 HT có xu hướng trở về bình thường khi chuột cống nghiện được dùng Cedemex.

Ngoài ra, sử dụng Cedemex còn ảnh hưởng tới hàm lượng c-AMP và c-GMP cũng như tỷ lệ c-AMP/c-GMP ở các vùng não khác khác nhau trên chuột cống cai morphine bằng Cedemex có xu hướng trở lại bình thường…

Nhiều người nghiện đã cai thành công

Để góp phần có hiệu quả trong phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy nhóm Opiates, Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đã đề xuất với Bộ Y tế cho phép nghiên cứu hiệu quả hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates của Cedemex. Đề tài “Nghiên cứu triển khai, đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm Opiates tại cộng đồng”. Theo quyết định của Bộ Y tế ngày 31/1/2013, đề tài được triển khai nghiên cứu đánh giá ở 2 tỉnh Thái Nguyên và Lai Châu.

Thực hiện nghiên cứu đánh giá, 152 bệnh nhân đã được chọn điều trị. Tại Thái Nguyên được áp dụng điều trị trên 99 bệnh nhân, tại Lai Châu là 53 bệnh nhân. Từ ngày thuốc Cedemex được áp dụng vào điều trị, đã có rất nhiều người mắc nghiện đã cai thành công, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Cụ thể, sau 6 tháng điều trị duy trì có 98 bệnh nhân điều trị đủ phác đồ 6 tháng tại gia đình. Qua theo dõi, sau 30 tháng hòa nhập cộng đồng có 30 bệnh nhân không tái nghiện đạt 30,6%. Như vậy, đề tài đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra là tỷ lệ không tái nghiện sau 24 tháng hòa nhập cộng đồng là ≥ 25%.

Kết quả theo dõi cũng cho thấy, ngoài tính an toàn, Cedemex còn cắt cơn êm dịu, giải quyết được tính lệ thuộc sinh học và tâm lý vào chất ma túy cho những bệnh nhân nghiện ma túy nhóm opiates. Kết quả này tạo ra một hướng mới trong điều trị nghiện ma túy, thuộc nhóm opiates mang tính hiệu quả cao cho đối tượng, gia đình và xã hội.

Hiệu quả từ việc điều trị cai nghiện thành công bằng thuốc Cedemex góp phần thay đổi được nhận thức cho cộng đồng nghiện ma túy là, nghiện ma túy không phải không chữa được. Nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi kết hợp đồng bộ 3 yếu tố thuốc Cedemex và sự quyết tâm của người nghiện cùng với sự quan tâm giúp đỡ của gia đình và của đoàn thể xã hội.

Những kết quả từ điều trị cai nghiện bằng thuốc Cedemex đem lại, đã giúp cho những người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, cung cấp cho ngành y tế một phác đồ mới để điều trị nghiện ma túy nhóm opiates bằng thuốc Cedemex trên cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm an ninh trật tự, góp phần chuyển biến nhận thức xã hội trong phòng và điều trị căn bệnh nghiện ma túy tại Việt Nam.

Thùy Chi